تعمیرات تخصصی

آریا پردازشگر

آریا پردازشگر آریا اریا پردازشگر دیتاسنتر طراحی دیتاسنتر هلپدسک هلپ دسک میز امداد پورتال پرتال پورتال سازمانی پرتال سازمانی طراحی پورتال طراحی پرتال سفارش نرم افزار helpdesk help desk datacenter

آریا پردازشگر آریا اریا پردازشگر دیتاسنتر طراحی دیتاسنتر هلپدسک هلپ دسک میز امداد پورتال پرتال پورتال سازمانی پرتال سازمانی طراحی پورتال طراحی پرتال سفارش نرم افزار helpdesk help desk datacenter


تعمیرات تخصصی

 

بخش تعمیرات آریا پردازشگر شبکه کار خود همزمان با بخش پشتیبانی شبکه  از سال 80 شروع و تاکنون سوابق ذیل را دارا می باشد.

 

1- تعمیرات تخصصی پرینتر،مانیتور،مادربرد شرکت انتقال گاز ایران با بیش از 250 کاربر

2-تعمیرات تخصصی پرینتر،مانیتور ومادربرد شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیش از 300 کاربر

3- تعمیرات تخصصی پرینتر،مانیتور،مادربرد،لپ تاپ، تین کلاینت ، سرور و سوئیچ شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) با بیش از 2000 کاربر

4- تعمیرات تخصصی پرینتر،مانیتور،مادربرد،لپ تاپ، سرور و سوئیچ شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی با بیش از 350 کاربر

5- تعمیرات تخصصی پرینتر،مانیتور ومادربرد سازمان هواپیمائی کشوری با بیش از 250 کاربر

6- پشتیبانی شبکه شرکت عمران سازان با بیش از 50 کاربر

7- تعمیرات تخصصی پرینتر،مانیتور ، مادربرد و سوئیچ شرکت مخابرات استان تهران

 

 رضایتنامه های بخش پشتیبانی شرکت